Massimo Galleni - Sculptor in Pietrasanta

Katherina Minardo

Artist: Katherina Minardo (see all works)

The Guardian

White Carrara marble h cm 300